Letter for my aunt

This is a letter for my aunt Truc since she immigrated to the US in 2017. This letter is in a word format, stored in a USB along with the learning English documents that I listed below.

Hi ý, con gửi ý bộ tài liệu này sau này ý xài từ từ. Qua đó có ý Hường, có môi trường, ý với Khánh luyện tập nhanh giỏi và hòa nhập tốt mau thôi. Con tin vậy.

  1. Bộ English for real life: bộ này gồm các tình huống giao tiếp cuộc sống bên Mỹ, file nghe, có giảng giải cách dùng từ phù hợp. Có 48 bài tất cả. Ý nghe nhiều rồi tập theo. Có cuốn sách giáo trình nhưng là bản photo cũ lắm rồi, nữa con đánh máy lại rồi gửi cho ý sau. Bộ này ý nên tập trung học nhiều.
  2. Bộ Pronunciation workshop: bộ này con từng dạy ý học nhưng chưa hoàn thành. Ý coi học thêm, tập phát âm cho chuẩn, rõ, người ta sẽ dễ hiểu và đánh giá mình cao hơn.
  3. Bộ English the American way: cuốn này nói về cuộc sống và văn hóa Mỹ.
  4. Bộ 1000 Collocations: những cụm từ người bản xứ sử dụng, phân theo từng chủ đề, có 52 chủ đề.
  5. Bộ Dynamic English: bộ này có trên trang http://www.lopngoaingu.com , ý download về nghe. Trên web sẽ có phần chữ. Chủ đề đa dạng, bài học ngắn và có giảng giải chi tiết. Ý mở nghe khi đi xe, làm việc nhà. Nên mở trang web trên, có nhiều thứ khác để học.
  6. Có 2 bộ gồm Speak English like an American và More speak English like an American: các thành ngữ người ta dùng trong đời sống, ý nắm hết là coi như khá pro rồi đó.
  7. Books: có cuốn Basic Grammar và Picture Dictionary dạng file hình ảnh, ý coi thêm.
  8. Trang này con tạo để nữa chia sẻ cách học ngoại ngữ, nữa con xây dựng nội dung thêm https://nhutly.wordpress.com/

Chúc ý và Khánh nhanh ổn định cuộc sống và phát triển thật tốt. Sau này có điều kiện con qua thăm, hoặc về thăm con.

Nhựt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s