Kiến thức về Hán tự

Bài này dài và chuyên sâu từ trang cohanvan.com  nói về lịch sử hình thành chữ viết tiếng Hoa và các kiến thức về thứ chữ viết thú vị này.

Dưới đây là các link về các phần bài viết riêng biệt, mỗi bài khá dài nên không gom lại một trang được, mọi người đọc ở trang cohanvan.com

1. Nguồn gốc chữ Hán – giới thiệu và quá trình hình thành chữ viết qua các thời đại lịch sử

2. Tập viết chữ Hán – giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về các nét và cách viết chữ, luyện thư pháp

a. Ba nét cơ bản

b. Ba nét xiên

c. Nét gập

d. Nét móc

e. Viết bút bi

3. Kết cấu chữ Hán – gồm Tứ hợp thể tự và Lục thư (6 cách sáng tạo ra chữ Hán)

4. Bộ thủ – liệt kê 214 bộ thủ

Chúc tiến bộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s