Sleep Learning Part 01 – Popular European Languages

01000

Ở bài The Guide to Learning a Language While You Sleep chúng ta đã biết về cách học và các nguồn tài liệu dành cho việc học ngoại ngữ trong lúc ngủ.

Bài này chia sẻ một số video từ Eko Languages để học một số thứ tiếng châu Âu thông dụng. Cái hay ở đây là nhóm ngôn ngữ ở châu Âu thường khá tương đồng và dễ học theo nhóm. Ví dụ, bạn có tiếng Anh tốt sẽ dễ học tiếng Hà Lan, tiếng Pháp vì lượng từ tương tự khá nhiều. Nội dung của các video này giống nhau nữa, nên có thể học đối chiếu đồng thời. Mình chọn một số video theo ý kiến chủ quan, các tiếng khác của các nước châu Âu các bạn có thể lên Eko tìm học.

Các video ở đây:

FRENCH

GERMAN

SPANISH

ITALIAN

DUTCH

GREEK

PORTUGUESE

FINNISH

Chúc tiến bộ, the polyglots!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s