Sleep Learning Part 02 – Popular Asian Languages

010âsas

Tiếp theo phần 01 – Popular European Languages về các tài liệu học ngoại ngữ theo phương pháp Sleep Learning. Bài này chia sẻ các ngoại ngữ châu Á thông dụng.

Các tiếng các có thể tìm thêm từ trang chủ EKO Languages.

VIETNAMESE

CHINESE (Mandarin)

JAPANESE

KOREAN 

ARABIC 

HINDI

THAI

HEBREW

Với bộ tài liệu đồng nhất về nội dung như trên sẽ rất thuận lợi cho việc học nhiều hơn một ngoại ngữ cùng lúc, các bạn có thể thử.

Chúc tiến bộ, the polyglots!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s