TKT test – Thông tin và tài liệu ôn tập

TKT.png

TKT – Teaching Knowledge Test là một trong những chứng chỉ Tesol uy tín của Cambridge được quốc tế công nhận rộng rãi. Việc ôn tập cho kỳ thi giúp những ai muốn trở thành giáo viên tiếng Anh có nền tảng kiến thức giảng dạy tương đối đầy đủ và vững chắc, có thể xem đây là bước đệm đầu tiên làm cơ sở cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cao hơn trong tương lai. Sau TKT các bạn có thể học tiếp các chứng chỉ cao cấp hơn như CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) và DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages).

Kỳ thi này có 3 module, thi trắc nghiệm trên giấy, xếp loại từ band 1 đến 4.

Ảnh từ cn2sp.edu.vn

Giới thiệu về TKT từ Cambridge (link):

TKT shows how you are developing as a teacher. It is ideal for people who want to prove their teaching knowledge with a globally recognised certificate.

TKT is a flexible series of modular teaching qualifications, which test your knowledge in specific areas of English language teaching. You can take as many modules as you want, over any time period. You receive a Cambridge English certificate for each module you complete.

After taking TKT, you can take other Cambridge English teaching qualifications such as ICELT and Delta.

TKT is at Foundation to Developing stages on the Cambridge English Teaching Framework.”

Vì đây là một bài thi quốc tế chất lượng nên đòi hỏi việc ôn tập kỹ lưỡng và nghiêm túc. Sau đây chia sẻ một số nơi học và nguồn tài liệu phục vụ việc ôn tập.

1. Cách tốt nhất: ghi danh Khóa học TKT-Tesol ở Chi Nhánh 2 trung tâm ngoại ngữ của ĐH Sư Phạm TP.HCM

Mình theo học khóa này và đánh giá rất cao trình độ của giảng viên.

Khóa học 12 tuần, 144 tiết, 2 giảng viên, 2 máy lạnh và 2 mục tiêu duy nhất: lấy bằng TKT và trở thành Giáo viên tiếng Anh tự tin.

Điểm hay ở khóa học này là phần thực hành giảng dạy microteaching rất được xem trọng.

2. Ôn tập bám sát giáo trình The TKT Course Modules 1, 2 And 3 (Cambridge – Second Edition) của nhóm tác giả  Mary Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams. Các bạn cần hiểu hết 100% tất cả các nội dung trong sách. Đặc biệt bài tập cuối mỗi sách sát với đề thi thực 80%. Tà liệu này quan trọng và cần được ưu tiên nhất!

Tham khảo thêm các tài liệu và hướng dẫn chính thống từ Cambridge

3. Trang TKT Workshop bài tập bổ trợ thêm cho từng unit

4. Trang One Stop English cung cấp thêm típ và material cho bài test

5. Một số video bài giảng về TKT, nội dung bám theo sách phần 1

 

 

Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và trở thành những giáo viên có năng lực chuyên môn cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s