Chủ đề thảo luận tiếng Anh

esl-discussion-topics-for-adults

Trang web ESL Discussions được thiết kế để cung cấp các chủ đề thảo luận, phục vụ rất tốt cho việc tổ chức các câu lạc bộ nói tiếng Anh.

Các giáo viên có thể dùng để tìm chủ đề bài học và đặt câu hỏi cho học viên thực tập speaking. Nên chuẩn bị thêm list từng vựng của từng bài để cung cấp cho học viên.

Đây là giao diện website:

Khi vào từng chủ đề sẽ có list câu hỏi kèm theo, giáo viên có thể chọn định dạng PDF hay Word để in handout.

Have fun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s