Luyện viết với website Write and Improve

write-and-improve_video-still

Viết là kỹ năng nâng cao trong học ngoại ngữ. Để viết tốt cần phải thực hành nhiều và tiến bộ dần qua việc sửa sai nhờ feedback. Có khi phải bỏ ra vài chục đến vài trăm nghìn để được sửa một bài viết, ví dụ như bài essay IELTS.

Hôm nay giới thiệu với các bạn một công cụ hỗ trợ luyện viết online chính thống từ Cambridge English.

Đó là trang WRITE and IMPROVE

Đối với các bạn luyện viết nói chung, trang này hỗ trợ tốt. Còn với các bạn đang luyện tập viết cho các kỳ thi của Cambridge Main Suit (KET/PET/FCE/CAE…) thì đây là món quà tuyệt vời Cambridge tặng bạn.

Điểm hay ở đây là các bạn sẽ được thực tập viết theo chủ đề và format của các kỳ thi Cambridge, đồng thời nhận được feedback tự động tức thì. Nhìn vào feedback đó, các bạn tập viết lại để nâng cao trình độ.

Xem ví dụ ở dưới:

Video giới thiệu về Write and Improve:

Thêm video về hướng dẫn sử dụng chi tiết hơn:

Các bạn chịu khó xem qua video hướng dẫn để biết cách dùng, bạn sẽ thích đấy. Việc sử dụng Write and Improve của bạn cũng giúp công cụ này được improve lên, tức là bạn cũng trực tiếp góp phần hỗ trợ những người học khác qua việc học của mình, win-win situation.

Các bạn là giáo viên xem thêm: Using Write & Improve with your students

Chúc tiến bộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s