So sánh từ gần nghĩa với WikiDiff

Khi phân vân cách dùng từ có nghĩa gần nhau (ví dụ: affect/effect, big/large…), vào wikidiff để tra cứu.

Ngôn ngữ hiển thị: tiếng Anh

Cách dùng: gõ 2 từ cần so sánh, đọc kết quả.

Simple like this.

Link: https://wikidiff.com/

Done.

Chúc tiến bộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s