Quốc tế ngữ – Esperanto

Quốc tế ngữ – Esperanto là thứ ngôn ngữ được tạo ra có chủ đích chứ không có lịch sử hình thành tự nhiên phức tạp như các ngôn ngữ khác. Do đó, các quy luật của nó hết sức logic và dễ nắm bắt. Các bạn bắt đầu học ngoại ngữ có thể học ngôn ngữ này trước tiên, khi bộ não của bạn đã thông thạo được một ngoại ngữ thì việc  học thêm các ngoại ngữ khác cũng đơn giản hơn. Tiếng Esperanto cũng mang đến một số lợi ích nhất định mặc dù chưa phỏ biến … Continue reading Quốc tế ngữ – Esperanto