Quốc tế ngữ – Esperanto

Quốc tế ngữ – Esperanto là thứ ngôn ngữ được tạo ra có chủ đích chứ không có lịch sử hình thành tự nhiên phức tạp như các ngôn ngữ khác. Do đó, các quy luật của nó hết sức logic và dễ nắm bắt. Các bạn bắt đầu học ngoại ngữ có thể học … Continue reading Quốc tế ngữ – Esperanto

Advertisements