Học tiếng Nhật với Innovative Japanese

Đây là bộ phần mềm học tiếng Nhật hồi xưa mình sưu tầm được, giờ tìm lại trên internet thấy rất ít thông tin về nó. Trên trang chủ thì ghi là “Product not available”, hình như họ đã bỏ phần mềm để xây dựng nền tảng web và ứng dụng điện thoại. Lúc tìm được phần … Continue reading Học tiếng Nhật với Innovative Japanese

Advertisements