Học tiếng Anh qua các trang tin tức song ngữ

Học tiếng Anh thông qua đọc và dịch báo là một cách học rất hiệu quả, vừa giúp tăng từ vựng nhanh chóng, vừa rèn luyện kỹ năng viết và kỹ năng biên dịch. Bài này giới thiệu vài trang web để các bạn sử dụng cho việc học của mình theo phương pháp đọc … Continue reading Học tiếng Anh qua các trang tin tức song ngữ

Advertisements

The English Learner’s Manifesto

This post introduces two manifestos that language learners should learn by heart to remind and motivate them to achieve their language goals. Reading out loud these manifestos everyday is considered a good affirmation. 1. The English Learner’s Manifesto (from learnoutlive.com) What I Want I want to learn. I want to succeed. I want to triumph. Resolution … Continue reading The English Learner’s Manifesto

6 Things You Think Are Helping You Learn English… But Are Actually A Waste Of Time

From learnoutlive.com, this article shows us another point of view about the customary ways we use to learn English. “Have you been struggling to learn English for a while and don’t know why you can’t take the next step? A lot of articles talk about things you should add to your learning plan, but you only have … Continue reading 6 Things You Think Are Helping You Learn English… But Are Actually A Waste Of Time

10 Fun Facts About The English Alphabet

From learnoutlive.com Introduce 10 fun facts about the English alphabet for you to impress your friends, teachers and colleagues. Here we go: 1. The English word alphabet comes (via Latin) from the names of the first two letters of the Greek alphabet: alpha and beta. These Greek words, however, are derivations of the Phoenician aleph and bet,which go back further than 1050 BC. 2. The most commonly … Continue reading 10 Fun Facts About The English Alphabet

Grammar – Phần mềm học tiếng Anh của người Việt

Bài này giới thiệu về phần mềm học tiếng Anh Grammar (gọi tắt là G), do người Việt viết. Tác giả là một người khiêm tốn và nghị lực. Chẳng ai biết chú ấy là ai, nhưng qua phần tự giới thiệu thì thật cảm động và đáng quý, công sức và tấm lòng của chú … Continue reading Grammar – Phần mềm học tiếng Anh của người Việt