Trang thông tin du học Pháp và các vấn đề liên quan

Lại lọ mọ dạo web nghiên cứu tài liệu học ngoại ngữ như mọi khi. Hôm nay muốn tìm hiểu về tiếng Pháp vì có người anh định cư ở Pháp nói về việc học ngoại ngữ ở đấy. Tình cờ gặp được trang http://welcomelafrance.com – Trang thông tin du học Pháp. Trang này của một bạn nào đó giống mình, muốn chia sẻ những điều hữu ích cho cộng đồng. Có rất nhiều thông tin cho các bạn có ý định sang Pháp học tập và sinh sống, về các khía cạnh: học phí ở Pháp, sinh hoạt phí, chương trình … Continue reading Trang thông tin du học Pháp và các vấn đề liên quan

Các kỳ thi và chứng chỉ năng lực Pháp ngữ

Tổng hợp trên internet (delfdalf.fr, daotaongaphap.com…) I. Các loại chứng chỉ tiếng Pháp (DELF-DALF, TCF) DELF (diplôme d’études en langue française): là bằng chứng nhận trình độ tiếng Pháp do Bộ giáo dục Pháp cấp, được chia thành 4 cấp độ theo Khung chuẩn châu Âu: DELF A1: đây là mức độ cơ bản nhất gọi là “mức khai phá”. Ở cấp độ này, người sử dụng có khả năng thực hiện những giao tiếp đơn giản như nói về bản thân và về môi trường sống xung quanh. DELF A2: người sử dụng chỉ mới đạt khả năng ngôn ngữ cơ bản, và được … Continue reading Các kỳ thi và chứng chỉ năng lực Pháp ngữ

Sleep Learning Part 01 – Popular European Languages

Ở bài The Guide to Learning a Language While You Sleep chúng ta đã biết về cách học và các nguồn tài liệu dành cho việc học ngoại ngữ trong lúc ngủ. Bài này chia sẻ một số video từ Eko Languages để học một số thứ tiếng châu Âu thông dụng. Cái hay ở đây là nhóm ngôn ngữ ở châu Âu thường khá tương đồng và dễ học theo nhóm. Ví dụ, bạn có tiếng Anh tốt sẽ dễ học tiếng Hà Lan, tiếng Pháp vì lượng từ tương tự khá nhiều. Nội dung của các video này giống nhau nữa, nên … Continue reading Sleep Learning Part 01 – Popular European Languages

Tài liệu học tiếng Pháp

There are some good stuff to learn French that I found and stored. The instruction language is English, so you need to have a strong back ground of English in order to use these resources. The first one is Pimsleur, for those who like to study by ears. The second one is French in action – a video based course, from which you can learn to speak French from real life situations. Pimsleur French Learn to Speak French – Don’t Just Study it. With Pimsleur, you don’t just study a new language, you learn to speak a new language. You learn to communicate in … Continue reading Tài liệu học tiếng Pháp