Học tiếng Nhật với Innovative Japanese

Đây là bộ phần mềm học tiếng Nhật hồi xưa mình sưu tầm được, giờ tìm lại trên internet thấy rất ít thông tin về nó. Trên trang chủ thì ghi là “Product not available”, hình như họ đã bỏ phần mềm để xây dựng nền tảng web và ứng dụng điện thoại. Lúc tìm được phần mềm này mừng lắm, đủ các cấp độ, thiết kế đẹp, cảm giác dễ dùng và nội dung có vẻ được đầu tư kỹ lưỡng. Ngôn ngữ hướng dẫn là tiếng Anh, dùng tiếng Anh để học tiếng Nhật, cứ theo quan điểm của mình … Continue reading Học tiếng Nhật với Innovative Japanese